[Avaa/Sulje valikko]

CSS-opas

CSS-TYYLEIHIN LIITTYVÄÄ KOULUTUSTA VUONNA 2015!

Kurssit saatavilla kautta Suomen. Tule ja varaa oma koulutustapahtumasi heti! IT-koulutuksen asiantuntijasi, Koulutus- ja konsultointipalvelu KK Mediat

 

Johdanto CSS-tyyleihin
CSS (Cascading Style Sheets) on yksinkertainen tyylikieli, jonka avulla määritellään HTML, XHTML ja XML -dokumenttien ulkoasu ja esitystapa. Tämä kaksiosainen artikkeli esittelee web-kehityksessä tarjolla olevia tyylikieliä yleisesti, sekä CSS:n historiaa ja kehitystä huomioiden mm. toimivuuden eri selaimilla.
CSS perusteet: Cascade prosessi ja muut keskeiset säännöt
Kaikilla tyylikielillä on joukko sääntöjä, joiden mukaan ne on suunniteltu ja joita niiden on noudatettava. Tämä artikkelisarja käy lävitse CSS-tyylikielen keskeisimmän säännöstön painottuen olennaiseen Cascade-prosessiin.
CSS:n tyylimäärittelyn liittäminen osaksi HTML / XHTML dokumenttia
CSS-tyylimäärittelyn liittäminen osaksi HTML/ XHTML-dokumenttia voidaan suorittaa neljällä eri tavalla. Tämä artikeli käy lävitse kaikki eri tavat esimerkkien avulla. Lisäksi tutustutaan nk. ehdollisiin kommentteihin, jotka ovat eräs nopeiten suosiota kasvattavista menetelmistä selainkohtaisten CSS-tyylien luomiseen.
CSS perusteet: Syntaksi ja arvot
Tässä artikkelisarjassa otetaan syväluotaus CSS-tyylimäärittelyjen kielioppiin. Esittelyssä esittelylohkot, ominaisuudet ja arvojen merkintä, at-säännöt sekä kommentit.
CSS:n tehokas käyttö: periytyminen ja valitsimet
CSS-tyylimäärittelyjen tehokas hyödyntäminen edellyttää valitsinten ja periytymismallin tuntemista. Valitsimet ovat CSS:n tapa määritellä mihin kohtaan dokumenttia tyylimäärittely tulisi kohdistaa. Periytymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa tyylin avulla määritelty ulkoasu periytyy elementiltä toiselle.
CSS perusteet: Laatikkomalli ja asemointi
CSS-tyylimäärittelyjen ytimeen kuuluvat käsitteet laatikkomalli ja asemointi. Laatikkomallin avulla voidaan kuvata minkä tahansa elementin ulkoasun rakenne. Asemoinnin avulla puolestaan hallitaan elementtien sijoittelua kohdedokumentissa.
CSS ja mediatyypit
CSS-mahdollistaa saman dokumentin esittämisen eri ulkoasu / asettelumallia hyödyntäen eri medioissa, kuten näytöllä tai paperilla. Tämä artikkeli keskittyy tarkastelemaan CSS:n tukea eri esitysmedioille sekä tyylimäärittelyjen luomista tulostukseen ja puhesyntetisaattorille.
CSS ja JavaScript
CSS ei ole pelkästään staattisia HTML / XHTML-dokumentteja varten, vaan tyylimäärittelyjä voi hallita ja hyödyntää myös clientside-pohjaisissa skriptikielissä. Artikkelisarjan aiheina ovat selainkohtaisen tyylitiedoston tarjoaminen, tyylien dynaaminen hallinta style-kokoelman avulla sekä dHTML + AJAX-sovellusten tehokkaampi hyödyntäminen CSS:n avulla.
CSS-tyylimäärittelyjen käytöstä johtuvia hyötyjä ja haittoja
Vaikka CSS-tyylimäärittelyt ovat olleet W3C:n standardi jo reilun vuosikymmenen, on niiden käyttöönottaminen yleistynyt vasta parin viime vuoden aikana. Tämä artikkeli esittelee CSS:n käyttöönottamisesta saatavia hyötyjä sekä käsittelee keskeisimpiä riskitekijöitä.
CSS-laajennukset
Vaikka CSS on W3C-standardi, ovat useat selainvalmistajat kuten Microsoft ja Mozilla Foundation toteuttaneet selainkohtaisia laajennuksia. Tämä artikkelisarja esittelee muutamia yleisimmin käytettyjä laajennuksia.
CSS referenssi: mediatyyppi Aural
Puhesyntetisaattorin kautta tapahtuvaan esitykseen (mediatyyppi aural) liittyvät ominaisuudet ja niiden mahdolliset arvot.
CSS referenssi: mediatyyppi Screen
Näytöllä tapahtuvaan esitykseen (mediatyyppi screen) liittyvät ominaisuudet ja niiden mahdolliset arvot.

2kmediat.com, ©2000 - 2015 Koulutus- ja konsultointipalvelu KK Mediat.
Tekijänoikeuksia koskeva tiedonanto | Tietosuojalausunto | Sivukartta