[Avaa/Sulje valikko]

XHTML

HTML / XHTML KOULUTUSTA VUONNA 2015:

Kurssit saatavilla kautta Suomen. Tule ja varaa oma koulutustapahtumasi ! IT-koulutuksen asiantuntijasi, Koulutus- ja konsultointipalvelu KK Mediat

XHTML:n perusteet - rakennemoduuli
Rakennemoduuli (engl. Structure Module) on XHTML:n ytimen malli. Sen avulla kuvataan jokaisessa XHTML-dokumentissa käytettävä perusrakenne.
XHTML:n versiot
Katsaus XHTML:n menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Mitä XHTML:n versiota tulisi käyttää ja miksi?
XHTML-dokumentin rakenne
Lyhyt, mutta perusteellinen läpileikkaus HTML- ja XHTML-dokumenttien rakenteesta ja sisällöstä.

XHTML-tiedoston rakenneosat
Kattava esittely XHTML-dokumentin osatekijöistä, kuten elementeistä, niiden ominaisuuksista, merkintätavoista ja entiteeteistä.
Johdatus XHTML:n pariin
Tämä 5-osainen artikkelisarja esittelee XHTML:n perusteita. Läpikäytäviä asioita ovat XHTML:n historia, erot HTML-kieleen ja XHTML:n semantiikka. Artikkelisarja toimii johdatuksena tuleviin osiin ja sen perusteella lukijan tulisi ymmärtääXHTML:n elementtien ja sisällön painoarvon välinen yhteys.

2kmediat.com, ©2000 - 2015 Koulutus- ja konsultointipalvelu KK Mediat.
Tekijänoikeuksia koskeva tiedonanto | Tietosuojalausunto | Sivukartta