[Avaa/Sulje valikko]

Apache

Apache koulutus / kurssit VUONNA 2015!

Kurssit saatavilla kautta Suomen. Tule, tutustu ja varaa oma koulutustapahtumasi jo tänään. Kurssit järjestää IT-koulutuksen asiantuntijasi, Koulutus- ja konsultointipalvelu KK Mediat

Virtuaalipalvelut

Virtuaalipalvelut mahdollistavat lukuisien domainien / alidomainien ylläpidon yhdeltä palvelinkoneelta. Useimmat konfiguraatiot käyttävät ainoastaan nimeen perustuvia virtuaalipalveluita, jolloin Apachen ei tarvitse huolehtia IP-osoitteista. Tarvittaessa Apachen voi konfiguroida toteuttamaan IP-pohjaista virtuaalipalvelua.

Nimipohjaiset virtuaalipalvelut

Nimipohjaiset virtuaalipalvelut luottavat asiakkaan välittämään isäntänimeen IP-osoitteen sijasta. Tätä tekniikkaa käyttämällä, useat palvelut voivat jakaa saman IP-osoitteen. Nimipohjaisen virtuaalipalvelun perustaminen on myös usein helppoa, koska nimipalvelin tarvitsee mapata vain yhdistämään isäntänimi oikeaan IP-osoitteeseen. Apache hoitaa loppuosan.

Jotta nimipohjaisia virtuaalipalvelimia voitaisiin käyttää, täytyy meidän päättää IP-osoite josta palvelin hyväksyy pyyntöjä. Tämä määritellään ominaisuudella NameVirtualHost. Yleensä tämän ominaisuuden arvoksi merkitään asteriks (*), joka tarkoittaa että kaikki IP-osoitteet ovat kelvollisia. Voimme antaa arvoksi myös IP-osoitteen.

Seuraava askel on luoda <VirtualHost>-lohko, jossa määritellään virtuaalipalvelu. Jokaisen lohkon sisällä tulisi määritellä vähintään virtuaalipalvelun nimi ominaisuudella ServerName ja sivuston julkaisukansio ominaisuudella DocumentRoot. Esimerkki:

NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
 ServerName www.2kmediat.com
 DocumentRoot /www/2k
</VirtualHost>

<VirtualHost *>
 ServerName yritys.2kmediat.com
 DocumentRoot /www/corp/
</VirtualHost>

Kun Apache HTTP-palvelin saa pyynnön, se tarkistaa ensimmäiseksi onko kyseessä IP joka sopisi ominaisuuden NameVirtualHost arvoon. Jos asia on näin, se käy läpi jokaisen yhteensopivan <VirtualHost>-lohkon yrittäen löytää yhteensopivan ServerName tai ServerAlias ominaisuuden arvon. Mikäli se löytää se vastaavan arvon, noudatetaan kyseistä konfiguraatiota palvelun osalta. Muussa tapauksessä käytetään ensimmäisenä virtuaalipalveluna listattua globaalia määrittelyä

IP-pohjaiset virtuaalipalvelut

IP-pohjaisissa virtuaalipalveluissa osalla tai kaikilla palvelulla on toisistaan eroava IP-osoite. Tällaisessa tilanteessa Apache voidaan konfiguroida joko suorittamaan erillinen httpd daemon jokaiselle isäntänimelle tai käyttämään yhtä jaettua daemonia, joka käsittelee kaikki isäntänimet.

Keskitymme tässä tarkastelemaan jälkimmäistä tapaa, jolloin konfigurointi tapahtuisi seuraavasti:


<VirtualHost www.2kmediat.com>
 ServerAdmin webmaster@2kmediat.com
 DocumentRoot /www/2k
 ServerName www.2kmediat.com
 ErrorLog /logs/error2k_log
 TransferLog /logs/access2k_log
</VirtualHost>

<VirtualHost www.yritys.2kmediat.com>
 ServerAdmin webmaster@2kmediat.com
 DocumentRoot /www/corp 
 ServerName www.2kmediat.com
 ErrorLog /logs/errorCorp_log
 TransferLog /logs/accessCorp_log
</VirtualHost>

Tutustu artikkelin muihin osiin:
»»» Apache-opas »»» Apachen kansiot ja tiedostot
»»» Apache-opas »»» Tiedostojen httpd.conf ja .htaccess esittely
»»» Apache-opas »»» Apachen yleiset ominaisuudet
»»» Apache-opas »»» Palvelimen emoprosessin ominaisuudet
»»» Apache-opas »»» Kansioihin ja tiedostoihin liittyvät asetukset
»»» Apache-opas »»» Lokitiedostot ja niiden hallinta
»»» Apache-opas »»» Aliakset
»»» Apache-opas »»» CGI, SSI ja PHP-tuen käyttöönottaminen
»»» Apache-opas »»» Tuki monikielisyydelle
»»» Apache-opas »»» Mukautetut virheilmoitukset
»»» Apache-opas »»» Palvelimen tietojen katseleminen selaimen avulla
»»» Apache-opas »»» Virtuaalipalvelut
»»» Apache-opas »»» Httpd.conf tiedoston esimerkki

2kmediat.com, ©2000 - 2015 Koulutus- ja konsultointipalvelu KK Mediat.
Tekijänoikeuksia koskeva tiedonanto | Tietosuojalausunto | Sivukartta